2013 blev jag patientföreträdare i Svenska MS-registret och har sedan dess aktivt jobbat som patientrepresentant, patientföreträdare och patientaktivist. Jag vet hur viktigt det är att medverka i sin egen vård så väl som i den offentliga vården för att uppnå bästa resultat. Patientmedverkan är inte bara en lag utan ett måste för framtidens vårdutveckling.

Förutom att ha varit medskapare till en utbildning för patientföreträdare, som ska ingå i kvalitetsregister via SKL, har jag även varit med och skrivit en guide för att sätta patienterna i fokus vid utveckling av medicinteknik. Denna skrift togs fram tillsammans med Test och Innovation, Region Östergötland. Dessutom har jag har varit med och utvecklat appar, haft synpunkter på hjälpmedel och validerat så kallade Patientresor.

Nyligen gick jag en utbildning via Stanford om Partnering with the Public and Patients in Medical Research och jobbar en del med patientmedverkan vid klinisk forskning som COMBAT-MS-studien.

Jag har lång erfarenhet som diagnosstödjare och patientföreträdare på Neuroförbundet och har god erfarenhet av att bygga upp patientdrivna communities och nätverk.

Kontakta gärna mig när du vill prata patientmedverkan.