Föreläsare

Utifrån mina tankar om samspelet mellan kropp, tanke, miljö och omgivning vill jag erbjuda mina kunder föreläsningar som ger inspiration, kunskap och motivation.

Jag har en lång och gedigen erfarenhet av att föreläsa, moderera och leda workshops på såväl svenska som på engelska. Att fånga mina åhörares intresse ser jag som en rolig och givande utmaning. Eftersom jag har över tio års erfarenhet av att jobba som ståuppkomiker har jag en bra förmåga att inspirera och motivera människor till förändring och förnyelse.

Jag åtar mig gärna att specialskriva material till olika tillfällen och arbetar lika obehindrat på engelska som svenska.

Genom mitt engagemang lär jag ut personlig utveckling snabbt och effektivt och talar även om hur viktigt det är att acceptera sin situation och ta ansvar för den. När vi lär oss hantera förändring kan vi finna vardagsinspiration, livslust och arbetsglädje.

Exempel på föreläsningar:

  • Livslust och arbetsglädje 
  • Balans i livet & i vardagen
  • Stå upp, sitt ned, gå vidare
  • Se inte hindren – se möjligheterna 
  • Prylar & patienter
  • E-hälsa är hälsa för mig
  • Teknikstöd och egenmätningar
  • Patientmedverkan vid forskning
  • Patienten som medskapare i sin vård
  • Patientmedvekan – När, var, hur